از ثبت شکایت های متعدد خودداری کرده و برای دریافت پاسخ در سریعترین زمان، کلیه مشکلات و سوالات خود را صرفا در یک پیام ارسال نمایید.

در هنگام ارسال شکایت عنوان شکایت و موضوع شکایت به صورت جامع و مختصر ارسال فرمایید.

توجه داشته باشید در هنگام ثبت شکایت موارد خواسته شده به درستی وارد نموده.

شکایت ها طی 24 ساعت آینده پاسخ داده می شود.

ارسال شکایت