از ثبت شکایت های متعدد خودداری کرده و برای دریافت پاسخ در سریعترین زمان، کلیه مشکلات و سوالات خود را صرفا در یک پیام ارسال نمایید.

در هنگام ارسال شکایت عنوان شکایت و موضوع شکایت به صورت مختصر ارسال فرمایید.

توجه داشته باشید در هنگام ثبت شکایت موارد خواسته شده به درستی وارد نموده.

شکایت ها طی 24 ساعت آینده پاسخ داده می شود.

ارسال شکایت